Top

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Φ/Β ΠΑΡΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Η ασφάλεια των φωτοβολταϊκών πάρκων αποτελεί ένα κρίσιμο θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα κατασκευαστές και επενδυτές στον τομέα της ενέργειας. Και αυτό είναι προφανές αφού ο  ακριβός εξοπλισμός παραγωγής (μετατροπείς – πλαίσια)  βρίσκεται εκτεθειμένος στο ύπαιθρο και συνήθως σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες από τον αστικό ή περιαστικό ιστό.

Περιορισμοί των άλλων συστημάτων

Οι λύσεις που μέχρι σήμερα έχουν εφαρμοστεί απέχουν σημαντικά από το να θεωρούνται ασφαλείς και αξιόπιστες. Είναι άμεσα εξαρτημένες από παράγοντες όπως η απρόσκοπτη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία επηρεάζει άμεσα την σωστή λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Επιπλέον διάφορες συσκευές όπως blockers και jammers μπορούν να επιφέρουν μπλοκάρισμα στην επικοινωνία τους και να τα θέσουν εκτός λειτουργίας.

Τα κλασικά συστήματα ασφαλείας τίθενται σε λειτουργία μόνο και εφόσον ολοκληρωθεί το έργο και υλοποιηθούν οι επικοινωνιακές υποδομές, καθιστώντας το διάστημα της κατασκευής τους, μία δύσκολη σε θέματα ασφάλειας περίοδο.

Επιπλέον τα σημεία κάλυψης περιορίζονται σημαντικά στις νοητές ευθείες που καθορίζονται μεταξύ των υπερύθρων δεσμών που συνήθως επιλέγονται ως λύση, καθώς είναι άμεσα αντιληπτά από κάθε επίδοξο εισβολέα. Αντίστοιχα μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των βλαβών καθώς απαιτούν εξειδικευμένους τεχνικούς από την εγκαταστάτρια εταιρεία, κάτι που συνήθως αποτυπώνεται σε καθυστέρηση αρκετών ημερών.

Η  καλύτερη λύση τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά σήμερα επιτυγχάνεται με την χρήση των συνδυαστικών ανιχνευτών με κάμερα. Η επιλογή αυτή προσφέρει απόλυτη ατρωσία στις μεταβολές της ηλεκτρικής τάσης και στα κεραυνικά – ηλεκτρικά κρουστικά πλήγματα τα οποία εύκολα μπορούν να καταστήσουν ένα σύστημα ασφαλείας ανενεργό. Η τοποθέτηση του συστήματος ΔΕΝ απαιτεί σε κανένα σημείο καλωδιώσεις καθώς η όλη εφαρμογή του υποστηρίζεται με μπαταρίες (κοινού αλκαλικού τύπου, και λιθίου) με διάρκεια ζωής έως 2 χρόνια.
Η εφαρμογή χρησιμοποιεί νέου τύπου antijammer καθιστώντας την επικοινωνία του συστήματος εξασφαλισμένη.

Η εμπειρία εφαρμογής του συστήματος σε ελληνικές συνθήκες επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την επιλογή. Έχει επιδείξει άριστη συμπεριφορά σε πραγματικές καταστάσεις και καθιστά την πρότασή μας εξαιρετικά συμφέρουσα αλλά προπάντων αποτελεσματική.

Επιπλέον είναι η μοναδική εφαρμογή που μπορεί να προστατεύσει το φωτοβολταϊκό ή αιολικό πάρκο από το πρώτο στάδιο της κατασκευής του καθώς δεν απαιτεί γραμμή τροφοδοσίας ρεύματος ή τηλεφωνική σύνδεση.

ΠΛΟΕΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ NEVELUS

Μηδενικό κόστος καλωδιώσεων

Απουσία κρυφών δαπανών και καθυστερήσεων.

Εγκατάσταση από την πρώτη ημέρα των εργασιών

Κάλυψη χωρίς επιπλέον κόστη για φύλαξη

Ανοσία σε κεραυνούς

Μηδενικός επηρεασμός από κεραυνούς η διακυμάνσεις της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Άμεση επεκτασιμότητα

Ο επενδυτής μπορεί να βελτιώσει κάθε στιγμή το επίπεδο ασφάλειας

Εύκολη διατήρηση στοκ

Ελάχιστος αριθμός τμημάτων. Εύκολη διατήρηση στοκ χωρίς περίπλοκες ασυμβατότητες. Μόνιμη παρακαταθήκη συνολικά 5 κωδικών. Απλή και κατανοητή τιμολόγηση.

Εύκολη εγκατάσταση

Δυνατότητα απλής εφαρμογή του σχεδίου από τους ηλεκτρολόγους - τους κατασκευαστές του έργου. Συμφέρουσα και άμεσα εφαρμόσιμη λύση

video από κάθε σημείο ανίχνευσης

Αναφορά με video από κάθε σημείο ανίχνευσης. Απουσία κάθε έννοιας ψευδούς συναγερμού. Μηδενική όχληση του επενδυτή ή του κατασκευαστή

Αποκεντρωμένη διάταξη

Η βλάβη μίας συσκευής δεν επηρεάζει το σύνολο της εφαρμογής. Αξιοπιστία, εύκολη αντικατάσταση και υψηλή επιβιωσιμότητα του συστήματος σε ποσοστό 99%

Ομοιογενής, αξιόπιστη λύση

Όλα τα τμήματα του συστήματος λειτουργούν μεταξύ τους άψογα χωρίς μετατροπές καθώς έχουν σχεδιαστεί ως μία οντότητα.

Σύγχρονο κέντρο λήψης συναγερμών

Σύγχρονο κέντρο λήψης συναγερμών πάντα με οπτική επιβεβαίωση. Υπηρεσίες και αξιοπιστία με την υποστήριξη της κορυφαίας Ολλανδικής ASBsecurity δημιουργού της πλατφόρμας Security Control Software

Nevelus Ασύρματο Σύστημα Ασφάλειας

Το σύστημα ασφαλείας της Nevelus αποτελείται από την κεντρική μονάδα (NVL CP 90) και τους περιφερικούς εξωτερικούς ανιχνευτές (NVL FS 100)
Η εφαρμογή συνολικά δεν απαιτεί σε κανένα σημείο παροχή τροφοδοσίας ρεύματος ή τηλεφωνικής γραμμής παρά μόνο την ύπαρξη παρόχου κινητής τηλεφωνίας
Η αυτονομία του συστήματος εξασφαλίζεται με μπαταρίες διαρκείας έως 4 έτη.
Ο κάθε εξωτερικός ανιχνευτής καλύπτει μία περιοχή 12 μέτρων σε ακτίνα δράσης  90 μοιρών. Επιπλέον για νυχτερινή ανίχνευση διαθέτει δύο υπέρυθρους προβολείς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κατά την διάρκεια της ανίχνευσης η συσκευή λαμβάνει βίντεο 12 δευτερολέπτων. Το βίντεο μεταδίδεται στο κέντρο ελέγχου. Ο χειριστής του  κεντρικού σταθμού αξιολογεί τα αίτια εκδήλωσής του και εκτελεί τις διαδικασίες που το  πρωτόκολλο έχει ορίσει.

Η ισχυρή κρυπτογράφηση  και συμπίεση εξασφαλίζουν ασφαλή μετάδοση των εικόνων βίντεο μέσω απλού δικτύου GSM χωρίς την ανάγκη ύπαρξης υπηρεσιών 3G. Στην συνέχεια θα βρείτε ενημερωτικό υλικό και ενδεικτικές τιμές. Βρισκόμαστε πάντα στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή τεχνική διευκρίνιση χρειαστείτε.